หนึ่งเว็บที่น่าค้นหา

การบริหารจัดการ  Framing Skill

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

http://www.kwamru.com/37

http://www.siamhrm.com/?name=management

http://petchretai.blogspot.com/2011/02/blog-post_6471.html

 

การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคิดเชิงบวก

http://th.jobsdb.com/th/TH/Resources/JobSeekerArticle/positive-thinking.htm?ID=104

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=50&id=2724

http://campus.sanook.com/923763/7-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A7.%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B5/

 

ภาวะผู้นำ (Leadership)    

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเรื่องภาวะผู้นำ  

http://www.gotoknow.org/posts/379626

http://suthep.cru.in.th/

http://prateeptham.wordpress.com/2013/03/06/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s